program details


आवाज

समाजिक,राजनीति,सार्वजनिक, प्रशासनमा आफूलाई स्थापित गरेका र बिभिन्न क्षेत्रमा बिज्ञता हासिल गरेका ब्यक्तित्वहरुको अनुभब समेट्नु कार्यक्रमको उद्देश्य हो

Schedule

Days Time
Everyday 18:30 - 19:00